Saturday, 13 April 2024

พระเอกใจบุญ มาริโอ้ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ คนย ากจ นในสลัม พร้อมเป็นสะพานบุญรับบริจ าค

ขอชื่นชมสำหรับ หนุ่มมาริโอ้ เ ม าเ ร่ อ เป็นพระเอกทั้งในจอ และนอกจอเลยจริง ๆ ซึ่งล่ าสุด ได้เข้าร่วมกิจก ร ร มกับมูลนิธิเด็กอ่ อ นในสลัมฯ ลุ ยเข้าเยี่ยม ช่วยเหลือเด็ก ๆ ในชุมช นที่ย ากลำบ าก ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงเป็นปั ญหาในประเทศ หนุ่มมาริโอ้ ก็ยังคงเดินทางไปช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังได้ช่วยทำการประช าสั มพั นธ์ เป็นสะพานบุญ บอกต่อผู้ใจบุญ และแฟนคลับร่วมทำบุญช่วยเหลือเด็ก ๆในความดูแลของมูลนิธิฯ แห่งนี้ โดยที่เพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิเด็กอ่ อ นในสลัมฯ ได้เผยแ พ ร่ภาพ ความทุ่ มเ ทของพระเอกหนุ่ม ขณะเดินทางเข้าเยี่ยมเด็ก ๆ ที่พักอาศัยอาศัยอยู่ในชุมชมแ อ อั ด

สภาพความเป็นอยู่ย ากลำบ าก ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ หนุ่มมาริโอ้ ยังได้นำอาห าร ของใช้ต่าง ๆ ไปมอบให้กับครอบครัวของเด็ก ๆ อีกด้วย ท่ามกลางความทุ กข์ย ากของเด็ก ๆ และพ่อแม่ที่ย ากจ น

คุณมาริโอ้ เป็นดาราคนแรกที่ยืนเคียงข้าง ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือ เ สี ย ส ละเข้ามาเยี่ยมเด็ก ๆ ในชุมช นที่ย ากลำบ ากและยังช่วยทำการประช าสั มพั นธ์ เป็นสะพานบุญ..บอกต่อผู้ใจบุญ และแฟนคลับร่วมทำบุญช่วยเหลือเด็ก ๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ ซึ่งก็สร้างความประทั บใจ และเป็นกำลังใจให้ครอบครัวที่ประส บกับปั ญหาอยู่ในขณะนี้ ทั้งหล่อและแสนดีแบบนี้ เอาใจแฟนคลับไปเต็ม ๆ เลย

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างห าก

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box