Saturday, 2 March 2024

ข้อผิดพล า ด 6 ข้อ ที่ทำให้หลายคน ต้องมีชี วิ ตที่ลำบ ากหลังเกษียณ

1ไม่เก็บเ งิ นให้มากขึ้นตามอายุ

เ งิ นที่คุณสะสมไว้สำหรับการเกษียณอายุ จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่คุณทำงา นใหม่ ยิ่งคุณทำงา นมานาน มีเ งิ นเดือนสูงขึ้นก็ควรเก็บให้มากขึ้นตามอายุของคุณ เพราะหากมัวชะล่าใจ อาจทำให้เก็บเ งิ นได้ไม่พอใช้ แทนที่จะได้พัก กลับต้องลำบ ากกว่าเดิม

2ซื้อบ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะจ่ายได้

เพราะว่าบ้านเป็นเ งิ นก้อนโต และการซื้อบ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะผ่อนได้ จึงเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าคุณคำนวณแล้วค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชี วิ ตของคุณ สูงกว่าค่าเฉลี่ย ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องลดรายจ่ายลง ต้องเข้าใจด้วยว่าการย้ายที่อยู่มันเป็นเรื่องธรรมดา การเปลี่ยนมาอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกลง ย่อมดีกว่าปล่อยให้ค่าบ้านกระทบการเ งิ นของคุณ เ งิ นที่เสียไปกับค่าที่อยู่อาศัยมากขึ้น จะทำให้เ งิ นเก็บหลังเกษียณของคุณลดน้อยลง และหากเ งิ นหลังเกษียณของคุณไม่พอใช้ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณจมกองห นี้นั่นเอง

3ล้อเล่นกับแผนเก็บเ งิ นหลังเกษียณ

ในตอนที่คุณมีอายุ 20-30 ปี อาจจะละเว้นเ งิ นสะสมเพื่อตอนเกษียณอายุได้ แต่ถ้าเข้าช่วงวัยกลางคน คุณจะมาล้อเล่นกับเ งิ นสะสมเพื่อตอนเกษียณอายุไม่ได้นะ อย่าใช้เ งิ นที่กันไว้เพื่อตอนเกษียณอายุเด็ดขาด เพราะคุณต้องมีเ งิ นสดไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ

4ไม่ควบคุมค่าใช้จ่าย สำหรับลูก ๆ ของคุณ

อย่าทุ่มทุนกับลูกจนเกินพอดี คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายทุ ก ๆ ด้านให้ถี่ถ้วน ทั้งค่าเล่าเรียนของลูก ค่าคอร์สเรียนพิเศษค่าคอร์สกิจกรร มต่าง ๆ ค่าเข้าค่าย วิชาการช่วงปิดเทอม และค่าใช้จ่ายช่วงเรียนมหาวิทยาลัย คุณต้องลดค่า ใช้จ่ายให้ประหยัดที่สุดหรืออาจต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างออก ไม่เช่นนั้นคุณ อาจต้องทำงา นหนักมากขึ้น จนกระทบกับสุขภาพในวัยเกษียณ

5ไม่ปรับแผนประกันชี วิ ต

อย่าลืมว่าประกันที่คุณเคยทำเมื่ออายุ 20-30 ปี อาจไม่ใช่ประกันที่เหมาะสมกับคุณแล้ว คุณต้องการประกันที่ครอบคลุมให้เหมาะสมกับอายุ รวมทั้งการประกันเพื่อให้ครอบครัว ไม่ต้องมีปัญหาการเ งิ น หากวันหนึ่งคุณมีปัญหาสุขภาพต้องใช้ค่ารักษามาก หรือเสี ยชี วิต เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนเดียว ที่ต้องทำงา นหาเลี้ยงครอบครัว

6ไม่รีบจัดการห นี้บัตรเครดิต

ในวัยนี้คุณไม่ควรใช้จ่ายแบบพึ่งพาบัตรเครดิตอีกแล้ว ถ้าคุณมีห นี้บัตรเครดิต ต้องพยายามจ่ายให้หมดโดยเร็วหรือหากมีห นี้บัตรเครดิตมากเกินไป คุณต้องจัดการให้ได้ ต้องจริงจัง แม้ว่าคุณจะต้องขายสินทรัพย์บางอย่างในบ้าน ก็ต้องทำหรืออาจต้องปันเ งิ นเก็บของคุณ มาทยอยจ่ายห นี้บัตรเครดิต แล้วคุณจะมีอิสระทางการเ งิ น มีความมั่นคงมากขึ้น เมื่อปลดภาระห นี้ให้หมดไปได้

ขอบคุณที่มา : 108resources

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box