Sunday, 3 March 2024

15 สถาน ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ดีมากๆ ที่คุณต้องไปให้ได้สักครั้ง ในชี วิ ต นี้

ส ง บ ใ จ ด้วย 15 สถานป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม แนะนำ

หลายคนกำลังมองหา สถานป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม สัปปายะ Secret จึงคัด 15 สถานที่ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม สงบ ร่มเย็น เป็นธรรมชาติ จากภาคต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศ แต่ละสถานที่เหมาะสำหรับคนเมืองที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายจากภายนอก แล้วหันไปศึกษาสัจธรรมจากภายในใจ

ภาคกลาง

บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนา ด้วยการเจริญสติ

สถานปฏิบัติภาวนาและศึกษาธรรมแบบไม่ค้างคืน ทั้งวันธรรมดา และเสาร์ - อาทิตย์ เหมาะสำหรับคนกรุงที่อยากหามุมสงบ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

แนวทางการปฏิบัติ: ไม่จำกัดแนวทาง

สถานที่: ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

มูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ แหล่งเรียนปริยัติ และฝึกปฏิบัติ

สถานที่สัปปายะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายภายนอก แล้วหันมาศึกษาความจริงจากภายใน มีทั้งหลักสูตรเรียนปริยัติและฝึกปฏิบัติแบบเป็นส่วนตัว ไม่มีพิธีรีตองหรือกิจก รรมร่วมกัน

แนวทางการปฏิบัติ: มหาสติปัฏฐาน 4

สถานที่:พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บ้านป้าจิ๊ ฝึกดูจิตง่าย ๆ แต่ได้ธรรม

สถานป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ในสวน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถานปฏิบัติร่มรื่นและผ่อนคลายแบบไปเช้า เย็นกลับ สามารถนำการปฏิบัติมาใช้ได้จริงในชี วิ ต ประจำวัน

แนวทางการปฏิบัติ: ดูจิต

สถานที่: โครงการหมู่บ้านสวนขวัญ จังหวัดนครปฐม

บ้านกานนิสา ความสุขแห่งใจใกล้กรุง

สถานป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม สัปปายะ มีลักษณะเป็นบ้านไม้ประดู่ส้มทรงไทยประยุกต์ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่ง สะดวก สงบ เหมาะสำหรับคนเมืองที่อยากหลีกเร้นความวุ่นวาย

แนวทางการปฏิบัติ: ไม่จำกัดแนวทาง

สถานที่: ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วัดสังฆทาน สัปปายสถานบำบัดใจด้วยธรรม (ชาติ)

วัดร่มรื่นในเมืองกรุง ปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เหมาะสำหรับผู้ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ

แนวทางการปฏิบัติ: สติปัฏฐาน 4

สถานที่: บ้านบางไผ่น้อย ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

สำนักป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม เสวตสมบูรณ์ ปล่อยวางทุ กข์ไว้ที่ปลายนา

สถานป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม อันร่มรื่นที่ตั้งอยู่ท้ายทุ่งนาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า ” วัดปลายนา ”

แนวทางการปฏิบัติ: สติปัฏฐาน 4 และเจริญสติแบบเคลื่อนไหว 14 จังหวะตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน

สถานที่: ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วัดป่าเชิงเลน สัปปายสถานกลางกรุง

วัดร่มรื่นซ่อนตัวอยู่ห่างจากปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 เพียง 5 กิโลเมตร มีเพียงสิ่งปลูกสร้างเรียบง่ายที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้ ผู้ใฝ่ธรรมแวะเวียนมาสนทนาธรรมกับพระตลอดทั้งวัน หรือไม่ก็มานั่งเจริญสติวิปัสสนากันอยู่อย่างสงบ

แนวทางการปฏิบัติ: ไม่จำกัดแนวทาง

สถานที่: บ้านบางไผ่น้อย ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

ภาคอีสาน

สวนธรรมเรือนธรรม สถานธรรมเพื่อการพักกาย ผ่อนใจ

สถานที่พักผ่อนทางจิตใจ เป็นที่บำเพ็ญภาวนาสำหรับทุ กคนที่มุ่งมั่นสู่ความพ้นทุ กข์ เป็นดินแดนสีขาวแห่งความสงบสันติอย่างแท้จริง

แนวทางการปฏิบัติ: รับเฉพาะผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูจิต เช่น ดูลมหายใจยุบหนอพองหนอ

สถานที่: อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์จันรม ร่มรื่น สงบเย็น เป็นธรรมชาติ

สถานที่ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ที่สัปปายะมากที่สุดในดินแดนอีสานใต้ นอกจากสถานที่จะสะอาดสะอ้านแล้ว ยังร่มรื่นสงบเย็น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ

แนวทางการปฏิบัติ: สติปัฏฐาน 4

สถานที่: ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์

บ้านภูตะวัน ธรรมะท่ามกลางขุนเขา

ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ท่ามกลางขุนเขาไอหมอก ณ สถานที่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แนวทางการปฏิบัติ: สมาธิภาวนา (ยุบหนอพองหนอ)

สถานที่: อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

ภาคเหนือ

สถานธรรมปลีกวิเวก แหล่งเรียนรู้ธรรมะ ธรรมชาติ และวิถีชี วิ ต

สถานป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ตลอดเวลา แต่มุ่งเน้นการเรียนรู้วิถีชี วิ ต แบบพอเพียง ผสมผสานกับการเรียนรู้วิธีใช้ชี วิ ต ด้วยหลักธรรมะ

แนวทางการปฏิบัติ: ฝึกปฏิบัติจากกิจก รรมเพื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นั่งสมาธิ เดินจงกรมช่วงเช้าและกลางคืน

สถานที่: บ้านกองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคใต้

สถานป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม วัดทุ่งไผ่ ธรรมชาติ สอนธรรม

สถานที่สัปปายะที่หลายคนอาจยังไม่รู้จัก ดแห่งนี้ไม่มีอาคารใหญ่โต  มีเพียงสิ่งปลูกสร้างเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติ

แนวทางการปฏิบัติ: ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม แบบนิเวศภาวนาตามแนวธรรมชาติบำบัด  สอดแทรกวิธีเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนว หลวงพ่อเทียนจิตฺตสุโภ  และกิจก รรมสมาธิเคลื่อนไหวเพื่อการผ่อนคลาย

สถานที่: ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร

ทีปภาวันธรรมสถาน สัมผัสธรรมเคล้าไอทะเล

สถานป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ที่เปิดให้ใกล้ชิดภูเขา ป่าไม้ ฟังเสียงดนตรีธรรมชาติ และสัมผัสกลิ่นไอทะเลไปพร้อม ๆ กับได้ฝึกจิตขัดเกลาตนเองตามแบบพุทธวิถี

แนวทางการปฏิบัติ: มุ่งอบรมในเรื่องทุ กข์และการดับทุ กข์ อริยสัจสี่ ปฏิจจสมุปบาท การปฏิบัติ อานาปานสติ และการภาวนา 4 อย่าง

สถานที่: เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันออก

ต้นบุญธรรมสถาน สัปปายสถานของทุ กเพศทุ กวัย

สถานป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ซึ่งเป็นดั่งสถานที่พักผ่อนหย่อนจิตใจที่แสนสงบ มีลานป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม หลายแห่งให้เลือกปฏิบัติได้ตามอัธยาศัย

แนวทางการปฏิบัติ: มหาสติปัฏฐาน 4

สถานที่: ตำบลเหมือง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี

บ้านไรวา สงบ สบาย ได้พระธรรม

สถานป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม แบบสบาย ไม่เคร่งเครียด แต่ได้เนื้อหาการป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ครบถ้วน

แนวทางการปฏิบัติ: อบรมพัฒนาจิต ตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย, เจริญสมาธิ ปฏิบัติตามหลักอานาปานสติ, เจริญสติสัมปชัญญะ ตามแนว รศ.จำเนียร ช่วงโชติ และวิถีโสดาบัน ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 เน้นรับฟังธรรมบรรยาย

สถานที่: ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ในพุทธศาสนา  คือการอบรมเจริญสติปัฏฐาน  ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ในขั้นทาน  ศีล  ภาวนา คือเจริญกุศลทุ กประการไม่เว้นค่ะ  การสวดมนต์  การนั่งสมาธิ  การรักษาศีล  ถ้าไม่เข้าใจหนทางที่ถูก  ก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุ กข์ค่ะ

 

ขอบคุณที่มา : goodlifeupdate

Facebook Comments Box