หลวงพ่อขอบิณฑบาต ล็ อตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล นำไปสร้างร ายได้ให้เด็กพิเศษ ทำดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด

ขอบอกบุญ มีเรื่องราวมาบอกกล่าวสำหรับใครที่ชอบล็ อตเต อรี่ หากผิดหวังไม่ถูกรางวัล อย่าเพิ่งเอาไปทิ้ง ท่านยังสามารถนำมาทำบุญได้ โดย เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู บอกกล่าวญาติโยมที่มีลอตเตอรี่เก่า ที่ไม่ถูกรางวัล นำมาบริจาค เพื่อทำดอกไม้จันทน์ มอบร ายได้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

พระครูจันทสีรากร เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู ได้ขอบิณฑบาต ลอตเตอรรี่ที่ไม่ถูกรางวัลจากชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัด เพื่อนำมาทำเป็นดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด โดยนำร ายได้ทั้งหมดมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมูนั้น ได้รับเด็กพิเศษเข้ามาฟื้นฟูและพัฒนาการ แต่ยังข าดแคลนอุปกรณ์ที่ต้องนำมาใช้ในศูนย์ เนื่องจากเพิ่งเปิดได้ประมาณ ๑ ปี

พระครูจันทสีรากร กล่าวว่า ปัจจุบันมีเด็กพิเศษหรือเด็ก ออ ทิ ส ติ ก ศึกษาจำนวน ๕๐ คน จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ๑๐ คน ประส บปั ญหาไม่มีที่เรียนต่อ ทำให้ผู้ปกครองเเละเด็กนักเรียนได้รับความเดื อดร้ อน จึงได้รับเด็กเหล่านี้ไว้ โดยก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวขึ้น เพื่อที่จะให้เด็กพิเศษได้มีที่เรียนต่อ หลังจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเป็นการเรียนสายอาชีพ การฝึกพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะมีครูพิเศษ ครูจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จากสมาคมผู้ปกครองเด็กและจิตอาสามาช่วยสอน เพื่อให้เด็กได้มีอาชีพติดตัวและช่วยเหลือตัวเองได้

ทางศูนย์มีร ายจ่ ายอยู่ตลอด แต่ไม่มีร ายได้ จึงได้คิดหาแนวทางที่จะทำให้มีร ายได้มาพัฒนาและเป็นค่าใช้จ่าย จึงได้นำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด เพื่อจำหน่ายให้ผู้ที่ต้องการนำไปใช้ในการฌาปนกิจ จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมที่มาทำบุญว่า ทางวัดขอรับบิณฑบาตใบล อตเต อรี่ ที่ซื้อแล้วไม่ถูกรางวัล ให้ส่งมาเพื่อร่วมทำบุญกัน

นางปริศนา จันทคัต อดีตข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แม้ท่านจะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตาม แต่ก็มาเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานของศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู เนื่องจากสงสารเด็กพิเศษ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเล็งเห็นเจ้าอาวาสมีเมตตาจัดสร้างศูนย์ แต่ไม่มีงบประมาณบริหาร

แต่หลังจากที่เจ้าอาวาสได้นำตัวอย่างดอกไม้จันทน์ และลอตเตอรี่มาให้ ก็ได้ลองนำมาประดิษฐ์กันจนสำเร็จ แบ่งงานกับเด็กพิเศษในศูนย์ให้ช่วยกันทำ คนละไม้คนละมือ สำหรับราคาพวงหรีดเริ่มต้นที่ ๓๐๐ ถึง ๘๐๐ บาท ดอกไม้จันทน์ดอกละไม่ถึง ๑ บาท สามารถเดินทางมาซื้อได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู

ขอประชาสัมพันธ์บอกบุญว่า ผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ แล้วไม่ถูกรางวัล อย่านำทิ้ง ขอให้นำมาถวายให้เจ้าอาวาส หรือส่งมาได้ที่ วัดห้วยหมู หมู่ที่ ๙ บ้านดอนแจง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือสามารถโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ ๐๘๖ ๐๒๐ ๙๙๗๘ หรือสามารถบริจาค ร่วมทำบุญได้ตามที่อยู่ด้านบนได้เลยครับ

ศรัทธา เกิดจากความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา การทำดี  สิ่งไ ร้ค่า แต่อาจมีค่ากับอีกคนถ้าอยู่ถูกที่   ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *