ข้อคิดของการใช้ชีวิตให้สงบสุข

1. ไม่อิจฉาใคร ใครจะมีก็ปล่อยเขามี อนุโมทนากับเขาให้เขามีความสุข

2. ไม่เปรียบเทียบใคร เราเกิดมาในแบบเรา ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว ไม่มีเหตุผลที่ต้องเปรียบเทียบชีวิตเรากับใคร

3. ไม่ตามใคร เราจะตามตัวเราเอง ใครจะตามก็ปล่อยเขาตามไป เราขอหยุดและตามในทางของเรา

4. ไม่ยึดติดในสุข เพราะสุขมันก็คือทุกข์ที่ละเอียด มันของคู่กันอยู่แล้ว เมื่อมีสุขก็เข้าใจมัน แล้วก็ปล่อยวาง

5. ไม่จมปลักในทุกข์ ทุกข์ก็เสียใจกับมันแค่ครั้งเดียว อย่าเอามันมาคิดซ้ำเพราะมันคือการเพิ่มความทุกข์ให้ทวีคูณมากขึ้น

6. อยู่กับปัจจุบัน ยากสุดคือการเอาตัวเองอยู่กับปัจจุบันนี่แหละ เรามักแต่คิดถึงอดีต ไขว่คว้าอนาคต จนปัจจุบันเราขาดความสุข สุขแท้จริงเอาตัวเองอยู่กับวินาทีนี้ให้ได้ เสียก่อน

7. เป็นผู้รู้จักให้ ให้บ้างแม้มันจะเล็กน้อยก็ตามเพื่อเป็นการฝึกตัวเราไม่ให้ยึดติด เพราะเมื่อตายไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดี

8. มีความสุขในแบบของตัวเอง แม้มันจะไร้สาระในสายตาใครก็ตาม ไม่มีใครนิยามความสุขได้ดีที่สุดหรอกมีเพียงเราเท่านี้ที่นิยามมันขึ้นมาเองได้ในแบบฉบับของเรา

9. ระลึกถึงความตาย เพราะความตายมันเป็นสิ่งที่เราต้องเขอแท้อย่างแน่นอน การเตรียมตัวก็เพื่อเป็นการตระหนักรู้ไม่ให้เราประมาทและยึดติดในชีวิต เพราะทุกสิ่งเมื่อตายแล้วหอบอะไรไปไม่ได้

10. เจริญสติบ้าง ปล่อยวางและไม่ยึดติดกับสิ่งใด เพราะเราเพียงแค่เกิดมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จากดิน น้ำ ลม ไฟ ในตัวเรา เมื่อหมดเวลา เราก็ต้องคืนเขาอยู่ดี

11. อย่าเสียใจมากเลยกับอะไรที่ผ่านพ้นไปจงมีสติและระลึกกับปัจจุบันที่เรายังเหลืออยู่นั้นดีที่สุดแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *