Tuesday, 16 April 2024

ข่าวดี! รพ.ศิริราช เปิดบริการใส่ต าเทียม ฟรี…

นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลย เมื่อ ศูนย์บริการต าเทียม รพ. ศิริราช ร่วมมือกับมูลนิธิไลอ้อนส์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ “300 ดวงต า 300 ดวงใจ”เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สูญเสียดวงต าจากการผ่ าตั ดนำลูกต าออก หรือต าฝ่อที่ยังไม่เคยใส่ต าเทียมมาก่อนขอรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

พญ.พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ หัวหน้าศูนย์บริการต าเทียม รพ. ศิริราช เปิดเผยว่า สาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกเบ้าต าและตกแต่ง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้จัดตั้งศูนย์บริการต าเทียมขึ้นใน รพ.ศิริราช เพื่อผลิตต าเทียมที่มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงต าปกติมากที่สุด

โดยปีนี้ได้ร่วมมือกับมูลนิธิไลอ้อนส์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ “300 ดวงต า 300 ดวงใจ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สูญเสียดวงต าจากการผ่ าตั ดนำลูกต าออก หรือต าฝ่อที่ยังไม่เคยใส่ต าเทียมเฉพาะบุคคลมาก่อน และมีความต้องการใส่ต าเทียมเฉพาะบุคคล

สามารถรับบริการทำต าเทียมเฉพาะบุคคลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงขณะนี้สามารถให้บริการได้อีก 200 ดวง

โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใส่ต าเทียมเฉพาะบุคคลมาก่อน และผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือประกันสังคม เนื่องจากยังไม่สามารถใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเหมือนสิทธิข้าราชการ

ดวงต าเป็นอวัยวะสำคัญบนใบหน้า ที่นอกจากจะใช้สำหรับการมองเห็นแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในด้านรูป ลักษณ์บนใบหน้าและการใช้ชีวิตในสังคม  ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่สูญเสียดวงต าจากสาเหตุต่างๆ เช่น ลูกต าติ ดเชื้ อ อุบัติเหตุต่อลูกต า ม ะเร็ งในลูกต า ฯลฯ

ต าเทียม คือ วัสดุทดแทนดวงต าที่สวมไว้บริเวณร่องต า ซึ่งอยู่ภายใต้เปลือกต าบนและล่าง เพื่อแก้ไขรูปลักษณ์ให้กลับมาดูใกล้เคียงปกติมากที่สุด

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์บริการต าเทียม รพ.ศิริราช โทร. 09-8984-7714 ในวันและเวลาราชการ หรือผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือได้ โดยสมทบกองทุน “ต าเทียม” ได้ที่ศิริราชมูลนิธิทุกวัน

ที่มา thaiquote

เรียบเรียงโดย เพจ1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box