Sunday, 3 March 2024

‘พิมรี่พาย’ ลุ ย ติดไฟคลองเตย หลังเห็นคนในชุมชนอยู่กันแบบมื ด มิ ด

ขอชื่นชม นางฟ้าเดินดิน พิมรี่พาย (พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์) แม่ค้ าออนไลน์ ที่มีใจรักการช่ว ยเหลือสังคม ก็เป็นอีกหนึ่งในผู้ที่ช่ว ยเปลี่ยนแปลง คลองเตย อย่างเป็นรูปธssม ในวันหนึ่ง พิมรี่พาย ได้แวะไปเยี่ยมชุมชนคลองเตยในช่วงเวลากลางคืน และพบว่าพื้นที่สาธารณะในบริเวณต่าง ๆ ไม่มีแสงสว่างเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นถนน หรือ ทางเดิน พิมรี่พาย ได้เข้าไปคุยกับคุณยายคนหนึ่ง คุณยายเล่าว่า ตนเองอยู่ที่นี่มานานกว่า 60 ปี แต่ทางเดินหน้าบ้าน ไม่เคยมีแสงสว่างเข้าถึง คุณยายเล่าว่า มีอาชีพขๅยขนมครก แต่บางครั้งที่เข็นรถไป ก็ตกหลุม เพราะไม่มีแสงสว่างจึงทำให้มองไม่เห็นทาง

ในค่ำคืนของวันดังกล่าว พิมรี่พายได้ให้สัญญ ากับเด็กและผู้สูงวัยในชุมชนว่า “คลองเตยจะต้องมีไฟ” คนในชุมชนโผเข้ากอด พิมรี่พาย พร้อมร้อ งไ ห้ ด้วยความดีใจ ในคืนนั้น พิมรี่พายเดินออกมาจากชุมชนคลองเตย และประกาศว่า “พรุ่งนี้เป็นต้นไป คนทั้งประเทศจะต้องได้เห็นคลองเตย”

ในวันต่อมา พิมรี่พาย กับทีมงานได้ ซื้ อไฟโซลาร์เซลล์ LED ติดถนน 500 วัตต์ เป็นจำนวนประมาณ 200 ดวง พิมรี่พาย และกลับไปที่ชุมชนคลองเตยอีกครั้ง พวกเขาช่ว ยกันติดตั้งไฟตามจุดต่าง ๆ เช่น ถนน ทางเดิน สนามฟุตบอล ในเวลาค่ำคืนของวันดังกล่าว พิมรี่พายเดินกลับออกมาจากชุมชนคลองเตย ที่ขณะนี้มีแสงสว่างไสวในยามค่ำคืนแล้ว พิมรี่พายได้ กล่าวออกมาว่า “เห็นคลองเตยหรือยัง ?”

ขณะเดียวกันชาวเน็ตที่ได้รับชมเรื่องราวดังกล่าว ก็ได้แสดงความคิดเห็นไปในเชิงใกล้เคียงกันว่า พิมรี่พายเป็นบุคคลที่น่าชื่นชม พร้อมกับวิพา กษ์วิจาร ณ์การทำงานของรั ฐว่า ปัญหาเหล่านี้มีมานานแล้ว เหตุใดจึงไม่สามารถแก้ไ ขปัญห าได้ แต่การเข้าไปสำรวจชุมชนเพียงคืนเดียวของ พิมรี่พาย กลับช่ว ยให้ชุมชนมีแสงสว่างในพื้นที่สาธารณะได้ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัยวันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

แหล่งที่มา พิมรี่พาย / komchadluek

Facebook Comments Box