Sunday, 3 March 2024

“โดม ปกรณ์ ลัม” บริจ าคเ งิ น 1 ล้านบา ท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี

เป็นเรื่องราวดีๆของหนุ่ม “โดม ปกรณ์ ลัม” ล่าสุดเจ้าตัวได้นำเ งิ นจำนวน 1ล้านบา ท ไปบริจ าคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี โดยเจ้าตัวโพสต์ข้อความว่า…

ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสทำโปรเจ็คการ กุ ศ ล ที่ตัวผมตั้งใจเป็นอย่างมาก Picture Perfect คือโปรเจคการถ่ายภาพ concept ก็คือการที่ผมนำกล้องขนาด Film โบราณ 4 × 5 ออกไปถ่ายภาพ Portrait ของบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วนำไปประมูล เพื่อนำเ งิ นไปช่วยผู้ป่ วยเด็กที่เป็นโร ค ท า ลั สซิเมี ย ที่เป็นผู้ป่ วยอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลรามาธิบดี ผลลัพธ์ออกมาได้เ งิ นไปร่วม1 ล้านบา ท

ปีนี้ผมอย าก กลับมาทำโปรเจ็คนี้อีกตอนนี้กำลังคิดถึงว่าเ งิ นที่ได้จะนำไปสนับสนุนเรื่องไหนดีตอนแรกตั้งใจอย ากจะสนับสนุนเรื่องการศึกษา เพราะถ้ามองในระยะยาว มันคือโครงสร้างพื้นฐานของชี วิ ตและของสังคม แต่ตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์ปัจจุบันหนั กกว่า หรือจะนำไปช่วยเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันก่อนดี ขอคนละความคิดเห็นครับ

การเป็นผู้ให้ เราจะรู้สึกสุขใจและไม่หวังผลตอบแทน ถ้าคุณไม่สามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้ ให้ทำเรื่องเล็กๆ ที่พอทำได้ในด้านดีๆการพอ

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box