Saturday, 2 March 2024

อนุโมทนาบุญ ‘ปาน ธนพร’ พบความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่ชื่อเสียงเ งิ นทอง มุ่งหน้าเข้าทางธรรม

‘ปาน ธนพร’ อยู่ติดธรรมชาติ  เปลี่ยนไปมาก จนแฟนคลับจำไม่ได้ ชี วิ ตล่าสุด ‘ปาน ธนพร’ อยู่ติดธรรมชาติ ไร้ห้องแอร์และทีวี  หลังจากที่เป็นผันตัวมาเป็นนักร้องอิสระ ก็ไม่ค่อยได้เห็นนักร้องสาวเสียงทรงพลังอย่าง “ปาน ธนพร” ร้องเพลงกั ดจิ กเหมือนเมื่อก่อน

แต่ในชี วิ ตประจำวัน “ปาน ธนพร” เธอกลับใช้ชี วิ ตอย่างเรียบง่าย เดินทางตามรอยธรรม และปฏิบัติธรรมอยู่ตลอด เป็นอีกหนึ่งนักร้องสายบุญที่แท้จริง และในช่วงวันสำคัญทางศาสนา เธอก็มักจะใช้ชี วิ ตเรียบง่าย ทำบุญปฏิบัติ โดยก่อนหน้านี้สาวปานเคยได้ไปใช้ชี วิ ตสันโ ด ษเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชี วิ ตต่อไป โดยเผยว่า โดดเดี่ยวเพื่อดูใจ เห็นคุณค่าของความลำบ าก ทุ กข์ที่ปรากฏ ความคิด ความฟุ้งซ่าน ความกลัว การปรุงแต่ง ความเพียรที่อย ากพ้นทุ กข์

กราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย์ปุ้ม ที่มอบประสบการณ์การธุดงค์ในระดับเตรียมอนุบาลครั้งนี้ให้ได้เรียนรู้เข้าไปที่จิตที่ใจ 10 วันแห่งความย ากลำบ าก ที่มีศีลแปดคุ้มครองใจ อยู่อย่างสันโด ษ กินมื้อเดียว นอนน้อย ปฏิบัติให้มาก ความลำพัง ความมืด สร้างความเพียร สร้างใจที่เด็ดเดี่ยว

และที่สำคัญที่สุด การเห็นการปรากฏตัวแห่งทุ กข์อย่างแท้จริง ทีสุดท้ายประส บการณ์ครั้งนี้สอนให้เห็นว่า ทั้งหมดที่ผ่านมาในชี วิ ต เราไม่เคยมีความสุขจริงๆ เลย และที่เราเป็นทุ กข์เป็นสุขนั้น ซึ่งถ้าถามถึงเป้าหมายของเธอนั้น ปานเผยว่าถ้าชี วิ ตนี้ผ่านพ้นเรื่องคู่ไปได้ก็จะทํางา นรับใช้ศาสนานี่คือเป้าหมายสุดท้าย เพราะค้นพบแล้วว่าเป็นสิ่งที่ทําให้มีความสุขเป็นอาหารใจ ถ้าไม่มีคู่ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงพี่น้องก็สบายหมดแล้ว พ่อแม่ท่านแก่แล้ว

วันหนึ่งก็ต้องจากไปไม่เขาก่อนก็เราก่อนอาจบวชอาจไปอยู่วัด มองไว้แล้วว่าชี วิ ต บั้นปลายเราอาจไปปฏิบัติจริงจังอยู่กับตัวเอง อยู่กับครูบาอาจารย์ ชนิดเก็บตัวไปเลย  สําหรับปานคือ “ความจริงใจในการทํางา น” แต่ความจริงใจของเราอาจไปทําร้ ายคนบ้างก็มีนะคะเพราะมันจริงเกินไปตรงเกินไป

บางทีเราจริงมาก จริงทั้งหมดก็ไม่ได้ ก็ต้องเรียนรู้เพราะคนอื่นไม่ได้คิดเหมือนเรา ใจเขาไม่ได้หนาเหมือนเรา ก็ต้องเรียนรู้กันไป ปานยึดหลักว่าความจริงใจอาจไม่ถูกใจคนมากนัก แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปคนเราเติบโตขึ้น เขาจะนึกขอบใจเราเองแหละ เรื่องบางเรื่องต้องไม่กลัวคนไม่ชอบเราหรอก

วันที่ชี วิ ตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชี วิ ตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่ชื่อเสียงเ งิ นทอง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box