Sunday, 3 March 2024

15 แนวสอนของแม่ ที่มอบให้ลูก สักวันหนึ่งโตมาจะได้เข้าใจ

เมื่อครั้งที่คุณเป็นเด็ ก เคยจำได้ไหมว่าแม่เคยสอนหรือพูด อะไรบ้าง

มีประโยคไหนที่คุณจำและเก็บใส่ใจมาโดยตลอด และในวันที่คุณเป็นแม่

คุณเคยพูด อะไรกับลูก หรือว่าเคยนำคำสอนของแม่ไปสอนลูกบ้างไหม

ลองมาดู 15 คําสอนของแม่ ที่กลั่นออกมาจากใจ สามา รถนำไปสอนลูกได้

1 ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟัง แม่คนนี้ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกเลย นอกเสี ยจากความรู้และความดี

จงจำไว้ว่าสิ่งเหล่ านี้นี่แหละ จะคอยอยู่ติดตัวลูกของแม่ตลอดไป

2 ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ ลูกจงจำไว้ว่าเหรียญนั้นมีสองด้าน

สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิ ดพลาดไป จงรับรู้และเรียนรู้

ความผิ ดพลาดเหล่ านี้ เอ าไว้คอยเตือนใจลูกว่า อย่ าทำต ามเด็ดข าด

3 อย่ าลืมตน หากวันหนึ่งในอนาคตลูกได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ

และมีชื่อเสี ยงเงินทองมากมาย จงจำเอ าไว้นะลูก

ว่าเรามาจากพื้นดิน จงอย่ าลืมดินที่เราเหยียบมาเด็ดข าด

4 จงจำไว้ว่าธรรมะมีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้ลูกได้รับรับเฉย ๆ

ถ้าลูกไม่ปฎิบัติธรรม แล้วลูกจะเข้าใจธรรมได้ อย่างไร

5 เรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่แม่ห่วงมากที่สุด ลูกจงเลือกคบแต่เพื่อนที่ดี

จงระลึกไว้เสมอว่าเพื่อนนั้นมีหลายประเภท

หากได้เพื่อนดีก็จะนำพากันไปในทางที่ถูกที่ควร

6 จงอย่ าเห็นความทุ กข์ของคนอื่นเป็นเรื่องตลก หากเข าเดือดร้อน

ก็จงให้ความช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดี จงอย่ าซ้ำเติมเมื่อเข าทำผิ ด

ให้ลูกระลึกเสมอว่าใจเข าใจเรา หากวันหนึ่งลูกเดือดร้อน ลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

7 จำไว้นะลูก สิ่งที่แม่ของลูกเสี ยใจมากที่สุดก็คือ ลูกของแม่เกิดคลาน

ต ามกันมานั้นไม่รักกัน ลูกมีกันแค่พี่น้อง

ลูกอย่ าเห็นคนอื่นดีกว่าพี่น้องเด็ดข าด และอย่ าอิจฉาซึ่งกันและกัน

8 ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ แม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใดนอกจากลูก

แต่ถ้าลูกอย ากจะให้อะไร แม่คนนี้จะไม่ขออะไรมาก

นอกจากขอให้ลูก ออกห่างจากอบ ายมุข

อย่ าขับรถประมาท อย่ าสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น และจงใส่ใจครอบครัว

9 ลูกจงจำไว้ สองมือของลูกไม่ได้มีไว้เพียงแค่เขียนหนังสือ

หรือหยิบจับสิ่งของเพียงอย่างเดียว แต่มือของลูกเปรียบเสมือนพลังแห่งความรัก

ความเมตต า จงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน

เจอใครก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็นดู

10 เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้ แม่ไม่อย ากให้ลูกนึกถึง

แต่ตัวเองจนลืมเรื่องของส่วนร่วม ลูกต้องเสี ยสละส่วนตัวเพื่อคนอื่นบ้าง

11 อย่ าหยุดเรียนรู้ ลูกจงรักในการอ่าน การอ่านไม่ใช้เรื่องน่าเบื่อ

แต่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้และเดินต ามความฝัน

เป็นรากฐานที่ช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาคตได้

12 ลิ้มรสทุกช่วงเวลา ลูกจงจำไว้ ไม่มีใครมีความสุขได้ตลอดเวลา

ในบ างครั้งเราต้องเจอกับอุปสรรค ความไม่สมหวัง และความเสี ยใจบ้าง

ลูกจงก้าวผ่ านความทุ กข์ย ากนี้ไปให้ได้ และเก็บมันเอ าไว้เป็นบทเรียน

13 ต่างคนต่างความคิด ทุกคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเอง

และมีความต้องการที่ต่างกัน ลูกอย่ าพย าย ามบังคับให้คนอื่นทำต ามใจลูก

หรือทำต ามความคิดเห็นของลูกโดยไม่รับฟังคนอื่น

14 รู้จักขอโท ษ ลูกจงจำไว้ ถ้าลูกทำ ผิ ด อย่ าพย า ย ามแก้ตัว อย่ าโยนความผิ ดให้ผู้อื่น

อย่ ากลบเกลื่อน โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ผู้อื่น

ต้องเดือนร้อน แต่จงกล้าที่จะพูดขอโท ษออกมา

15 จงกล้าที่จะฝัน หากลูกมีความฝันที่อย ากจะทำอะไร อย ากจะไปอะไร

อย่ าหยุดคิด หยุดทำ และหยุดฝันง่าย ๆ จงตั้งใจและมุ่งมั่น

แม่คนนี้จะเป็นทั้งกำลังและแรงผลัก ดันให้กับลูก ด้วยสองมือของแม่

ความรักของแม่ยิ่งใหญ่เสมอ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 108resources

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box