Tuesday, 16 April 2024

เทคนิคคิดค่าแร งก่อสร้างอย่างรวดเร็ว เหมาะสมเข้าใจได้ง่ายๆ

ถ้าต้องสร้างบ้าน หรือต่อเติมนั้นจะมีวิธีการประเมินค่าแร งก่อสร้างอย่างไรให้เหมาะสม แน่นอนว่าคุณไม่สามารถรับเหมาได้โดยไม่มีคนง าน หรือ ไม่มีช่างได้เลยทั้งแร งง านรายวัน หรือแร งง านตัดเหมาโดยต้นทุนแร งง านนี้ รวมไปถึงเบี้ยเลี้ยงและผลประโยชน์อื่นๆที่ทีมง านจะได้รับด้วย

ต้นทุน “ค่าแร ง” ของค่าก่อสร้างบ้านที่รู้กันดีว่าโดยทั่วไปจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30%ส่วนต้นทุน “ค่าของ” เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 70%ของต้นทุนง านก่อสร้างทั้งหมด

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับง านออกแบบของบ้านแต่ละหลัง มีขนาด มีรายละเอียด มีเนื้อง านที่ทำให้น้ำหนักแต่ละง านนั้นแตกต่างกัน

ถ้าคุณมีการบริหารจัดการต้นทุนแร งง านได้ถ้าคุณมีทีมง านฝีมือดี ทำง านเร็ววางแผนได้ดีทำง านไม่ผิดพลาด ง านได้คุณภาพย่อมทำให้ต้นทุนส่วนนี้ต่ำลง

ล่าสุดเพจดังเผย เทคนิคคิดค่าแร งก่อสร้างอย่างรวดเร็ว  เล่าว่า…วันนี้ผมเลยขอยกตัวอย่าง “ต้นทุนค่าแร ง”เป็น “บ้าน คสล. 2ชั้นทั่วไป” เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจได้ง่ายๆ เผื่อเป็นประโยชน์กันครับ

1ค่าแร งง านโครงสร้าง

ค่าแร งส่วนนี้เป็น ต้นทุนค่าแร งที่มากที่สุดของค่าแร งรายการอื่นๆ โดยค่าแร งโครงสร้างเฉลี่ยอยู่ที่ 20-25% ของต้นทุนโครงสร้างขึ้นอยู่กับแบบก่อสร้าง ความย ากง่ายของโครงการนั้น ๆ เป็นต้น และถ้าเราจะประเมินค่าแร งง านโครงสร้างในท้องตลาด คิดเหมาเป็นต่อตารางเมตรกันที่ 800-1,200 บ าทต่อตารางเมตร

2ค่าแร งง านหลังคา

บ้านแต่ละหลังอาจจะมีค่าแร งง านหลังคาที่แตกต่างกัน เนื่องจากหลังคาบ้านเรานั้นมีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ทรงปั้นหยา ทรงจั่วหรือ ทรงเพิงหมาแหงน ในปัจจุบัน โดยทั่วไปค่าแร งหลังคาจะอยู่ที่ 25-35%ของต้นทุนง านหลังหลังคาทั้งหมด

ค่าแร งง านหลังคาส่วนใหญ่ก็จะแยกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ค่าแร งทำโครงหลังคาและ ค่าแร งมุงหลังคา

ค่าแร งโครงหลังคา ถ้าเป็นเหมาต่อตรม.ในท้องตลาดจะอยู่ที่ 150-450 บ าทต่อตรม.เช่น ทรงปั้นหยา 350-450 บ าทต่อตารางเมตรแต่ถ้าเป็นทรงเพิงหมาแหงนก็จะอยู่ที่ประมาณ200-250 บ าทต่อตารางเมตร ขึ้นอยู่กับรายละเอียด และความซับซ้อนของง าน เป็นต้น

ส่วนค่าแร งง านมุงหลังคาทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 150-450 บ าทต่อตารางเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของกระเบื้องวัสดุมุงหลังคาด้วยเช่น ถ้าเป็นหลังคาทรงปั้นหยาจะอยู่ที่150-350 บ าท แต่ถ้าเป็น หลังคาเมทัลชีทก็จะต่ำลงที่ 50-150 บ าทต่อตารางเมตรได้

3ค่าแร งง านพื้น

ค่าแร งง านพื้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นง านปูกระเบื้องง านปูลามิเนต หรือปูพื้นไม้ปาเก้ แล้วแต่สเปคซึ่งราคาก็จะแตกต่างกัน

ค่าแร งง านพื้น จะอยู่ที่ 25-35% ของต้นทุนตัวอย่างค่าแร งง านพื้นที่ใช้กันมากที่สุดคือค่าแร งง านปูกระเบื้อง โดยทั่วไปตามท้องตลาดจะอยู่ที่ตั้งแต่ 100-300 บ าทต่อตารางเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของกระเบื้อง พื้นที่ ความย ากง่ายและความปราณีตของง านด้วย

4ค่าแร งง านผนัง

โดยทั่วไปค่าแร งง านผนังจะอยู่ในช่วง35-45% ของต้นทุนผนังทั้งหมดต้นทุนค่าแร งง านผนังก็จะแบ่งเป็น 2ส่วนด้วยกันก็คือง านก่ออิฐและง านฉาบปูน

ค่าแร งง านก่ออิฐ (ชั้นเดียว) ปัจจุบันจะอยู่ที่80-150 บ าทต่อตารางเมตร ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของอิฐที่ก่อด้วยว่าเป็นอิฐมอญหรืออิฐมวลเบา

อีกส่วนที่ต้องแยกคิดออกมาคือง านทำเสาเอ็นและทับหลังตามช่องประตูหน้าต่างหรือผนังที่กว้างตามกำหนด โดยทั่วไปจะคิดเป็นราคาต่อเมตรอยู่ที่ 30-80บ าท

ค่าแร งง านง านฉาบปูนจะอยู่ที่ 80-150บ าทต่อตารางเมตร (ต่อด้าน) และส่วนง านฉาบภายนอก ก็อย่าลืมคิดค่าตั้งนั่งร้านรอบบ้านด้วย

ง านฉาบที่ตกลงกันก็ต้องดูด้วยว่ารวมหรือไม่รวมค่าจับเซี้ยมด้วยมั้ย ซึ่งค่าแร งจับเซี้ยมทั่วไปคิดที่เมตรละ 20-30บ าท

5ค่าแร งง านฝ้าเพดาน

ค่าแร งง านฝ้าเพดานส่วนมากจะคิดเป็นต่อตารางเมตรที่ 80-120บ าท รวมทั้งยิงฝ้าฉาบขัดเก็บพร้อมก่อนที่จะทาสี

ต้นทุนค่าแร งทั่วไปจะอยู่ที่ 25-35% ของต้นทุนส่วนง านฝ้าตกแต่ง เช่น ง านฝ้าดรอป ฝ้าหลุมหรือร่องม่าน ก็ขึ้นอยู่กับตกลงกัน ส่วนใหญ่ก็จะคิดราคาเป็นต่อเมตร ตามความย ากง่าย

6ค่าแร งง านประตูหน้าต่าง

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ บ้านเรานิยมใช้ประตูหน้าต่างที่เป็นง านอลูมิเนียมค่อนข้างมากยกเว้นส่วนหลักๆ เช่น ประตูเข้าบ้าน ประตูห้องน้ำเป็น ประตูไม้อัด (ลามิเนต,ทำสี) หรือ บานไม้จริง

ง านอลูมิเนียมส่วนใหญ่จะเป็นช่างทีมง านที่เชี่ยวชาญง านอลูมิเนียมโดยเฉพาะก็จะ “ตัดเหมาทั้งค่าของและค่าแร ง”เนื่องจากว่าทีมช่างอลูมิเนียมจะมีการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ของเขาเองในการทำง าน เลยทำให้ %ค่าแร งส่วนนี้น้อยมาก ยกเว้นแค่ค่าแร งบานประตูไม้

ค่าแร งง านประตูไม้ ส่วนมากก็จะคิดเป็นจุดเช่น บานไม้อัดอยู่ที่ 300-1,000บ าทต่อบานแต่ถ้าเป็นบานไม้จริงอาจจะสูงขึ้นมาที่ 1,000-2,000บ าทต่อบาน เป็นต้น

7ค่าแร งง านบันได

ค่าแร งง านบันไดทั่วไปจะอยู่ที่ 15-20%ของต้นทุนง านบันได ซึ่งค่าแร งในการทำบันไดส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของง านติดตั้งไม้บันไดง านทำราวบันได ราวกันตก เป็นหลัก

ซึ่งที่ % ต้นทุนค่าแร งต่ำกว่าค่าของมากเนื่องจากง านบันไดจะมีการใช้วัสดุค่อนข้างเยอะค่าแร งบันได บางง านก็มีการคิดเหมาได้เช่นกัน เช่น ราวบันไดเหล็ก ราวบันไดแสตนเลส ก็คิดกันเป็นราคาต่อเมตร

8ค่าแร งง านสี

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าก่อนที่เราจะทาสีจะต้องมีการฉาบบางหรือสกิมโค้ทที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปก็จะคิดเป็นต่อตารางเมตรที่ 25-60 บ าท

ส่วนค่าแร งทาสีก็อยู่ที่ 30-70 บ าทต่อตรม.ส่วนง านสีประตู สีไม้บันได สีง านระแนงง านสีตกแต่งผนัง ก็จะคิดกันเป็นจุดเป็นจุดไปและที่สำคัญก็อย่าลืมเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตั้งนั่งร้านสำหรับง านภายนอกด้วย

สำหรับแร งง านทาสีหรือช่างสีในปัจจุบันก็มีกลุ่มผู้รับเหมาที่รับง านสีโดยเฉพาะที่บางทีก็มักจะนิยมเหมาง านทั้งโครงการตีเหมาเป็นหลัง แบบนี้พวกโครงการบ้านจัดสรรก็จะนิยมกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ต้องประเมินจากต้นทุนต่อตารางเมตรเพื่อทำการรีเช็คด้วย

ในการทำง านทาสี ควรมีการวางแผนในแต่ละขั้นตอนการทาสีให้ดีเพราะการลงสีมันคือขั้นตอนสุดท้ายถ้ามีแก้ไข ถ้ามีทาซ้ำอาจจะต้องทาใหม่ทั้งผืน หรือทำง านซ้ำซ้อนหลายรอบจนต้นทุนบานปลายได้เช่นกัน

ส่วนค่าแร งง านสีอยู่ที่ 40-50% ของต้นทุนส่วนของผมเองหลายง านก็จะมี%ค่าแร งนี้สูงกว่า%ค่าของ เนื่องจากรายละเอียดของง านและความประณีตของง านที่รับได้

9ค่าแร งง านไฟฟ้า

ค่าแร งง านไฟฟ้าทั่วไปจะอยู่ที่ 45-50%ของต้นทุนง านไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับจำนวนจุดปริมาณ ลักษณะการเดินสายไฟ เป็นต้น

ส่วนมากเวลาคิดต้นทุนค่าแร งไฟฟ้าก็จะประเมินเป็นจุด อย่างเช่น ถ้าเดินไฟร้อยท่อพีวีซี ทั่วไปก็จะอยู่ที่ 250-500 บ าทต่อจุดหรือถ้าเป็นเดินไฟท่อ EMT โชว์สไตล์ลอฟท์พวกนี้ราคาก็อาจจะขึ้นมาอยู่ที่ 400-800 บ าทต่อจุด และจะคิดค่าแร งเดินเมน หรือค่าแร งการติดตั้งตู้เมน ก็จะแยกออกมาปัจจุบันก็มีผู้รับเหมาง านไฟฟ้าโดยเฉพาะเช่นกันที่บางทีก็มักจะนิยมเหมาง านทั้งโครงการ ตีเหมาเป็นหลัง

10ค่าแร งง านประปาและสุขาภิบาล

ค่าแร งง านประปาทั่วไปอยู่ที่ 20-30% ของต้นทุนโดยค่าแร งส่วนนี้ส่วนมากก็จะแยกเป็น 2ส่วนคือง านประปา กับระบบสุขาภิบาลภายนอกบ้าน

สำหรับราคาท้องตลาดทั่วไปสำหรับง านประปามีทั้งคิดเป็นจุดหรือเหมาห้องน้ำเป็นห้องไปเลยก็มี

ส่วนระบบสุขาภิบาลน้ำทิ้งส่วนมากก็จะเป็นคิดเป็นต่อเมตรขึ้นอยู่กับขนาดท่อของระบายน้ำและถังบำบัดหรือบ่อดักไขมันก็คิดกันเป็นจุด

11ค่าแร งง านสุขภัณฑ์

ค่าแร งง านสุขภัณฑ์ทั่วไปอยู่ที่ 15-25%ของต้นทุน ค่าแร งติดตั้งสุขภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็จะคิดเป็นต่อจุดติดตั้ง

อุปกรณ์ใหญ่ๆ เช่น ชักโครก อ่างล้างหน้าอาจจะอยู่ที่ 300-1,000 บ าทต่อจุดอุปกรณ์อื่นๆ อาจจะอยู่ที่ 100-300 บ าทต่อจุดบางทีอาจจะให้ตีเหมาเป็นห้องเลยก็ได้ตามตกลงกัน

ส่วนค่าแร งเหมาที่ผมแชร์นี้ เป็นประสบการณ์

ส่วนตัวที่ผมทำอยู่ รวมกับข้อมูลจากเพื่อนๆผู้รับเหมาของผม ซึ่งของเพื่อนๆเอง อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ในความเป็นจริงก็จะใช้ในการปรับ % ขึ้นลงได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของง านเนื้อง าน ปัจจัยต่างๆ และแร ง านของแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัดด้วย

สำหรับหลายคนที่คิดราคาคิดต้นทุนค่าแร ง

โดยอิงจาก “ราคากลาง” ซึ่งก็ไม่ได้ผิดแต่สิ่งที่ผมอย ากจะบอกก็คือ ราคากลางสามารถใช้เป็นไกด์ในการประมาณได้เอาราคามา Cross-check, Re-check ได้

แต่ก็ไม่อย ากให้ไปอิงราคากลางทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่า ความจริงของแต่ละง านนั้น มันมีความย ากง่ายที่แตกต่างกันมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งทำให้อาจจะไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงที่จะทำได้

แน่นอนว่าเวลาเราทำแบบก่อสร้างจะมีคนถอด BOQ ออกมาแล้ว สิ่งที่สำคัญสิ่งนึงคือคุณในฐานะ “เจ้าของหรือผู้รับผิดชอบ”ก็คือ คุณต้องทำการ

“เช็คต้นทุน” เป็นและคุณต้องสามารถมีความรู้พื้นฐานใน”การคิดต้นทุน คิดราคาเบื้องต้นได้”ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน

ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการที่เรามีความรู้เรื่องค่าแร งง านจริง ๆ ที่เราทำง านก็จะใช้ในการตรวจสอบง านของเราที่ทำอยู่ค่าเฉลี่ยต้นทุนของผู้รับเหมาในตลาด

ที่ทำง านคล้ายๆคุณว่าเขาทำกันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วไม่ควรเกินเท่าไหร่ เพราะถ้าคุณรู้พวกนี้คุณจะรู้เลยว่าโครงการนี้ ดีหรือไม่ดีตรงไหนและควรปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง

อย่างไรก็ตาม สามารถนำไปใช้ในการประมาณราคา ในขั้นตอนแบบร่าง รวมทั้งวิชาการออกแบบสถาปัตยก ร ร ม ควรที่จะให้มีการประมาณราคาต่อตารางเมตร ด้วยนะครับ

ที่มา : ผู้รับเหมาพันธุ์ใหม่ Contrepreneur

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box