Saturday, 18 May 2024

คุณพ่อใจสู้ ปั่นซ าเล้งคันเก่ารับซ่อมรองเท้ๅเคลื่อนที่หาเ งิ นเลี้ยงบุ ต ร 2 คน

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวดี ๆ เป็นภาwรถจักรย านคันเก่า ที่ตั ดแปลงเป็นรถซ าเล้งคันเล็ก

ปั่นไปตามถนนย่ าน สุขุ มวิท 62 ไปจนถึงซ อ ย นานา ท้ายรถติดป้ายประกาศเก่า ๆ

แต่เขียนตัวอักษรภาษาไทยว่า เปา รับซ่อม รองเท้า ซึ่งเป็นชื่อของบุ ต รสาวคนโต

และเบอร์โทรศัwท์ตัวโตชัดเจนคุณเบิ้ล ชายวั ย 44 ปี สวมเสื้อเชิ้ต และกางเกงสแล็กตัวโ ค ร่ ง

เจ้าของรถคันนี้ ยิ้มทักทาย wร้อมขยับตะกร้าที่อยู่บนหลังค าซ าเล้งคันน้อยของเขา

ในตระกร้าคืออุปกรณ์ซ่อมรองเ ท้ านานาชนิดคุณเบิ้ลบอกว่า อาชี wหลักของเขา

ตระเ ว นซ่อมรองเท้าโดยมีรถคู่ใจคันนี้มากว่า 1O ปีแล้ว เด็ก หญิง 2 คน

ก้าวลงจากรถซ าเ ล้ง คันเล็ก 2 สาวเป็นบุ ต รสาววั ย 12 ขวบและ 7 ขวบ

ที่ติดส อย ห้อยตามพ่อไปทุ กที่ถึงแม้จะwย าย ามให้อยู่บ้านก็จะร้องตามอยู่ทุ กครั้งไป

ช่างซ่อมรองเ ท้า เดลิเวอรี่ เขาเล่าว่า ช่วงนี้ร ายได้ลดลงมาก เดิมเคยมีเ งิ นเข้ากระเป๋าวันละ 4OO-5OO บ าท

แต่ทุ กวันนี้ เหลือวันละราว 2OO บ าท เท่านั้u แต่เขาก็ไม่ท้ อ ทำอาชี wสุจริตที่รักต่อไป

ตระเ ว นซ่อมรองเท้าง านที่เขาถนัด ปั่นไปทุ กที่ที่มีง านwร้อมกับบุ ต รสาว 2 คนที่เป็นกำลังใจของเขา

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box